หน้า 3 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


พื้นที่ต่างๆ ของหน้าต่าง PowerPoint


นี่คือมุมมองแรกที่เปิดขึ้นใน PowerPoint ซึ่งเรียกว่ามุมมองปกติ คุณทำงานที่นี่เพื่อสร้างภาพนิ่งต่างๆ โดยมีพื้นที่หลักสามส่วนในมุมมองปกติ:

บรรยายภาพ 1 ส่วน บานหน้าต่างภาพนิ่ง คือพื้นที่ขนาดใหญ่ตรงกลาง คุณทำงานโดยตรงกับภาพนิ่งในพื้นที่นี้
บรรยายภาพ 2 ในภาพนิ่ง กล่องต่างๆ ที่มีขอบแบบเส้นจุดจะเรียกว่า ตัวยึด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คุณพิมพ์ข้อความ นอกจากนี้ตัวยึดยังสามารถมีรูปภาพ แผนภูมิและรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ
บรรยายภาพ 3 ทางซ้ายมีรูปขนาดเล็ก หรือรูปขนาดย่อ ของภาพนิ่งต่างๆ ในงานนำเสนอของคุณ โดยภาพนิ่งที่คุณกำลังทำงานจะถูกเน้น พื้นที่นี่คือแท็บ ภาพนิ่ง และคุณสามารถคลิกรูปขนาดย่อของภาพนิ่งที่นี่เพื่อนำทางไปยังภาพนิ่งอื่นๆ หลังจากคุณเพิ่มภาพนิ่งแล้ว
บรรยายภาพ 4 ในพื้นที่ด้านล่างคือ หน้าบันทึกย่อ ซึ่งคุณสามารถพิมพ์บันทึกย่อที่คุณจะอ้างถึงเมื่อนำเสนอ มีพื้นที่เพิ่มเติมสำหรับบันทึกย่อมากกว่าที่แสดงไว้ในที่นี้
หน้า 3 จาก 27ย้อนกลับถัดไป