สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ต่อไปนี้คือแนวทางสำหรับการสร้างงานนำเสนอของ Microsoft® Office PowerPoint®

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มภาพนิ่ง

เมื่อต้องการเพิ่มภาพนิ่งโดยไม่เลือกเค้าโครงก่อน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก สร้างภาพนิ่ง
 • คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของภาพนิ่ง แล้วคลิก สร้างภาพนิ่ง

ภาพนิ่งแรกหลังจากภาพนิ่งชื่อเรื่องได้รับเค้าโครง ชื่อเรื่องและเนื้อหา โดยค่าเริ่มต้น หลังจากนั้น ภาพนิ่งใหม่จะได้รับเค้าโครงแบบเดียวกันกับภาพนิ่งก่อนหน้า

เลือกและแก้ไขเค้าโครง

เมื่อต้องการแทรกภาพนิ่งโดยใช้เค้าโครงเฉพาะ:

 1. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก ลูกศรที่อยู่ถัดจาก สร้างภาพนิ่ง
 2. คลิกที่เค้าโครงดังกล่าว

เคล็ดลับ     เค้าโครงใดๆ ที่มี "เนื้อหา" ภายในชื่อเรื่องประกอบด้วยไอคอนต่างๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อแทรกรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ เช่น รูปภาพ แผนภูมิและตารางต่างๆ

เมื่อต้องการแก้ไขเค้าโครงของภาพนิ่งที่แทรกแล้ว ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกขวาที่ภาพนิ่งที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข ชี้ไปที่เค้าโครง ในเมนูทางลัด แล้วคลิกเค้าโครง
 • เลือกภาพนิ่งที่มีเค้าโครงที่คุณต้องการแก้ไข ในแท็บหน้าแรก ในกลุ่มภาพนิ่ง ให้คลิกเค้าโครงรูปปุ่ม แล้วคลิกเค้าโครงที่ต้องการ

แทรกภาพนิ่งจากงานนำเสนออื่นๆ

 1. เปิดงานนำเสนอที่คุณต้องการเพิ่มภาพนิ่ง ตรวจดูให้แน่ใจว่า คุณอยู่ในมุมมองปกติ
 2. ในแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ภาพนิ่ง ให้คลิก ลูกศรถัดจาก สร้างภาพนิ่ง
 3. คลิกนำภาพนิ่งกลับมาใช้ใหม่
 4. ในบานหน้าต่างงาน เรียกดูที่ไลบรารีภาพนิ่งหรือแฟ้มงานนำเสนอที่มีภาพนิ่งที่คุณต้องการใช้
 5. หากต้องการให้ภาพนิ่งมีลักษณะเหมือนเดิม ให้เลือก เก็บการจัดรูปแบบตามต้นฉบับ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างงาน
 6. คลิกแต่ละภาพนิ่งที่คุณต้องการเพื่อแทรกลงในงานนำเสนอของคุณ

ใช้ชุดรูปแบบ

เมื่อต้องการใช้ชุดรูปแบบกับภาพนิ่งทั้งหมด:

 • ในแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกที่ชุดรูปแบบที่ต้องการ

เมื่อต้องการใช้ชุดรูปแบบกับภาพนิ่งบางภาพ:

 1. เลือกภาพนิ่งที่ต้องการใช้ชุดรูปแบบ (กด CTRL เมื่อคลิกแต่ละภาพนิ่งเพื่อเลือกภาพนิ่งหลายๆ ภาพ)
 2. ในแท็บออกแบบ ในกลุ่มชุดรูปแบบ คลิกขวาที่รูปขนาดย่อของชุดรูปแบบ แล้วคลิกนำไปใช้กับภาพนิ่งที่เลือก

แทรกองค์ประกอบของภาพนิ่ง

แทรกจากภายในตัวยึดของภาพนิ่ง     ใช้เค้าโครงที่มีตัวยึดเนื้อหา เช่นตัวอย่างนี้:

เค้าโครงเนื้อหา

คลิก ไอคอนเพื่อแทรกตาราง แผนภูมิ กราฟิก SmartArt™ แฟ้มรูปภาพ ภาพตัดปะหรือแฟ้มวิดีโอ

ใช้แท็บแทรก     แท็บนี้มีสิ่งต่างๆ ที่สามารถแทรกได้มากมาย รวมถึงรูปร่าง การเชื่อมโยงหลายมิติ หัวกระดาษและท้ายกระดาษและเสียง

การกำหนดขนาดและกำหนดตำแหน่งของรูปภาพและกล่องข้อความ

 • เมื่อเลือกรูปภาพ จะสามารถใช้ เครื่องมือรูปภาพ ในแท็บ รูปแบบ ใช้คำสั่งในกลุ่ม ขนาด และ จัดเรียง
 • เมื่อเลือกกล่องข้อความหรือรูปร่าง จะสามารถใช้เครื่องมือรูปวาด ได้ ในแท็บ รูปแบบ ใช้คำสั่งต่างๆ ในกลุ่ม ขนาด และจัดเรียง
 • คำสั่งจัดเรียง ใช้งานได้ในแท็บ หน้าแรก

การทำงานกับบันทึกย่อ

 • ที่แท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองการนำเสนอ คลิก หน้าบันทึกย่อ ในมุมมองหน้าบันทึกย่อ คุณจะเห็นการจัดรูปแบบบันทึกย่อของภาพนิ่งที่เลือกในปัจจุบัน ตรวจดูให้แน่ใจว่าบันทึกย่อพอดีกับตัวยึด เนื่องจากข้อความที่ไม่พอดีจะไม่ได้รับการพิมพ์

พร้อมสำหรับการพิมพ์

 • คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม ชี้ไปที่พิมพ์ แล้วคลิก ตัวอย่างก่อนพิมพ์
  • เมื่อต้องการเลือกประเภทการพิมพ์ ให้คลิกลูกศรในกล่อง สิ่งที่พิมพ์ (ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ) แล้วเลือกจากรายการ
  • เมื่อต้องการกำหนดตัวเลือกสีสำหรับการพิมพ์หรือเมื่อต้องการเข้าถึงกล่องโต้ตอบ หัวกระดาษและท้ายกระดาษ คลิก ตัวเลือก ในกลุ่มพิมพ์
  • เมื่อต้องการพิมพ์ ให้คลิกพิมพ์ ในกลุ่มพิมพ์

การทำงานในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง

เมื่อต้องการเปิดมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • คลิกแท็บการนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิกคำสั่งในกลุ่มเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง คุณสามารถเลือกเพื่อเริ่มต้นภาพนิ่งแรกหรือภาพนิ่งปัจจุบัน
 • กด F5 เพื่อเริ่มต้นที่ภาพนิ่งภาพแรก
 • กด SHIFT+F5 เพื่อเริ่มจากภาพนิ่งปัจจุบัน
 • คลิกปุ่มการนำเสนอภาพนิ่งรูปปุ่ม ในส่วนขวาล่างของหน้าต่าง PowerPoint ถัดจากแถบเลื่อน การย่อ/ขยาย การนำเสนอจะเริ่มต้นจากภาพนิ่งที่เลือกไว้ในแท็บภาพนิ่ง
 • ที่แท็บ มุมมอง ในกลุ่มมุมมองการนำเสนอ คลิกการนำเสนอภาพนิ่ง การนำเสนอจะเริ่มต้นขึ้นจากภาพนิ่งภาพแรกไม่ว่าจะเลือกภาพนิ่งใดไว้ก็ตาม

เมื่อต้องการออกจากมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC

แพคเกจไปยังซีดีหรือโฟลเดอร์

ใช้คุณลักษณะแพคเกจไปยังซีดี เพื่อรวบรวมแฟ้มต่างๆ ของงานนำเสนอของคุณแล้วคัดลอกไปยังโฟลเดอร์หรือแผ่นซีดี

ในการแพคเกจและคัดลอกไปยังซีดีจาก PowerPoint คุณต้องมี Microsoft Windows® XP หรือใหม่กว่าและเครื่องเบิร์นซีดี ในกรณีที่คุณใช้ Microsoft Windows 2000 คุณจะยังสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อบรรจุแฟ้มงานนำเสนอลงโฟลเดอร์ และใช้โปรแกรมภายนอกเพื่อเบิร์นโฟลเดอร์ลงซีดี

สิ่งสำคัญ: ตัวเลือกที่ใช้เมื่อทำการบรรจุ

มีสองสามวิธีที่คุณสามารถใช้ในการบรรจุแฟ้มของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่คุณจะนำเสนอ คุณสามารถ

 • บรรจุแฟ้มใน Microsoft Office PowerPoint 2007 Viewer ซึ่งทำให้คุณสามารถแสดงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี PowerPoint ได้ หรือ
 • บรรจุแฟ้มตามที่เป็น เพื่อนำเสนอภายใน PowerPoint

สังเกตว่าเมื่อแฟ้มถูกบรรจุสำหรับตัวแสดง แฟ้มจะถูกแปลงเป็นแฟ้มรูปแบบเก่า เช่น .ppt, .pot และ .pps ทั้งนี้เพื่อให้แฟ้มสามารถทำงานโดยอัตโนมัติภายในตัวแสดงได้ หากคุณต้องการ

ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงงานนำเสนอของคุณในตัวแสดง แต่ต้องการแสดงภายใน PowerPoint ให้เลือกตัวเลือก เก็บถาวรแพคเกจ (ไม่ปรับปรุงรูปแบบแฟ้ม) เมื่อคุณทำการเลือกในกล่องโต้ตอบ แพคเกจสำหรับซีดี เมื่อต้องการไปยังตัวเลือกนั้น ให้คลิก ตัวเลือก

หมายเหตุและคำแนะนำสุดท้าย

สิ่งที่ต้องทำก่อนการนำเสนอผลงาน สำรวจห้องที่คุณจะใช้นำเสนอผลงาน ดูให้แน่ใจว่า คุณสามารถเข้าถึงงานนำเสนอของคุณได้จากคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้ และลองทดสอบกับงานนำเสนอ พกบันทึกย่อที่คุณพิมพ์ติดตัวมาด้วย เพื่อนำมาใช้ฝึกและอ้างถึงบันทึกย่อเหล่านั้นในขณะที่คุณคลิกผ่านงานนำเสนอ โดยคุณอาจขอให้มีคนมาร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น