หน้า 26 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การคลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน PowerPoint เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 260 KB (<1 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


เริ่มภาคปฏิบัติเพื่อให้พร้อมสำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint งานนำเสนอแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน PowerPoint โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี PowerPoint 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ปุ่มใดที่คุณกดเพื่อเข้าสู่มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งและเริ่มต้นจากภาพนิ่งภาพแรกเสมอ

ESC

F5

F7

ในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง จะกลับไปยังภาพนิ่งก่อนหน้าได้อย่างไร

กดคีย์ BACKSPACE

กดคีย์ PAGE UP

กดปุ่ม UP ARROW

ทุกข้อข้างต้น

ตัวเลือกใดของเอกสารประกอบคำบรรยายที่คุณต้องเลือกหากต้องการให้รวมบรรทัดต่างๆ ในเอกสารประกอบคำบรรยายเพื่อใช้เป็นบันทึกย่อสำหรับผู้ชม

3 ภาพนิ่งต่อหน้า.

1 ภาพนิ่งต่อหน้า

หน้าบันทึกย่อ

คุณกำลังอยู่ในตัวอย่างก่อนพิมพ์ และดูหน้าบันทึกย่อของคุณ และพบว่าการจัดรูปแบบข้อความบางอย่างสำหรับบันทึกย่อไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถทำงานต่อไปและแก้ไขไดในตัวอย่างก่อนพิมพ์

จริง

เท็จ

หน้า 26 จาก 27ย้อนกลับถัดไป