หน้า 25 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การบรรจุงานนำเสนอไปยังซีดีหรือโฟลเดอร์


คุณลักษณะ แพคเกจสำหรับซีดี ของ PowerPoint รวบรวมแฟ้มงานนำเสนอและแฟ้มอื่นๆ ที่ต้องการสำหรับงานนำเสนอของคุณ และคัดลอกไปยังโฟลเดอร์เดียวหรือลงไปในแผ่นซีดีโดยตรง หากคุณคัดลอกแฟ้มของคุณไปยังโฟลเดอร์ คุณสามารถเบิร์นโฟลเดอร์ไปยังซีดีได้ในภายหลัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกแฟ้มเหล่านั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่คุณเข้าใช้งานจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการนำเสนอได้ด้วย

เมื่อต้องการบรรจุงานนำเสนอและแฟ้มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในแพคเกจ:

บรรยายภาพ 1 คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม
บรรยายภาพ 2 ชี้ไปที่ประกาศ แล้วคลิกแพคเกจสำหรับซีดี.
บรรยายภาพ 3 ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการรวมไปกับแพคเกจ และคัดลอกแฟ้มต่างๆ ไปยังโฟลเดอร์หรือซีดี

สิ่งสำคัญ     หมั่นบันทึกงานนำเสนอก่อนบรรจุลงในโฟลเดอร์หรือบนซีดี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบรรจุข้อมูล ให้อ่านบันทึกย่อที่นี่ และดูในส่วน ดูเพิ่มเติม และ แพคเกจสำหรับซีดีหรือโฟลเดอร์ ในบัตรอ้างอิงด่วนที่ท้ายหลักสูตร


ความต้องการสำหรับการแพคเกจไปยังซีดี     ในการแพคเกจและคัดลอกลงในซีดีจาก PowerPoint คุณต้องมี Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่าบนคอมพิวเตอร์และเครื่องเบิร์นซีดี ในกรณีที่คุณใช้ Microsoft Windows 2000 คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแพคเกจแฟ้มงานนำเสนอลงโฟลเดอร์ และใช้โปรแกรมภายนอกเพื่อบันทึกโฟลเดอร์ลงซีดีได้

หน้า 25 จาก 27ย้อนกลับถัดไป