หน้า 24 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การเลือกตัวเลือกสีสำหรับการพิมพ์


ขึ้นกับประเภทของเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถพิมพ์งานนำเสนอแบบ สี หรือแบบ ระดับสีเทา ซึ่งประกอบด้วยโทนสีเทาหลายระดับที่มีสีขาวและดำ หรือแบบ ขาวดำเท่านั้น ซึ่งไม่ใช้ระดับสีเทาส่วนใหญ่และประหยัดหมึกพิมพ์มากที่สุด

นี่คือวิธีการที่คุณเลือกตัวเลือกสำหรับการพิมพ์:

บรรยายภาพ 1 ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์ คลิก ตัวเลือก แล้วเลือกที่สี/ระดับสีเทา แล้วเลือกจากเมนู ภาพนิ่งของคุณจะได้รับการแสดงตัวอย่างและพิมพ์ด้วยตัวเลือกที่ใช้งาน โดยที่หากคุณพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ขาวดำ ตัวเลือก สี จะกลายเป็น สี (บนเครื่องพิมพ์ขาวดำ) และสีทั้งหมดของภาพนิ่งจะให้ผลลัพธ์โดยใช้สีดำ ขาวและสีเทา
บรรยายภาพ 2 ตัวอย่างแรกแสดงภาพนิ่งที่จะพิมพ์ในแบบสี
บรรยายภาพ 3 ตัวอย่างที่สองแสดงภาพนิ่งที่พิมพ์แบบสีเทา ขณะที่พื้นหลังเป็นสีขาว บางพื้นที่เป็นสี เช่นแบนเนอร์ใต้ชื่อเรื่องและใต้ภาพนิ่ง
บรรยายภาพ 4 และตัวอย่างหลังสุดแสดงภาพนิ่งที่จะพิมพ์แบบขาวดำเท่านั้น
หน้า 24 จาก 27ย้อนกลับถัดไป