หน้า 23 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การเพิ่มส่วนท้ายให้กับภาพนิ่ง


ตัวอย่างก่อนพิมพ์ ยังเพิ่มโอกาสให้คุณเพิ่มหรือปรับแก้ส่วนท้ายในเอกสารประกอบคำบรรยายและบันทึกย่อได้อีกด้วย

โดยค่าเริ่มต้น เอกสารประกอบคำบรรยายและบันทึกย่อจะมีเลขหน้า หากคุณต้องการให้แสดงสิ่งอื่นๆ เช่น ข้อความส่วนท้าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

บรรยายภาพ 1 คลิก ตัวเลือก แล้วคลิกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ
บรรยายภาพ 2 เมื่อต้องการแสดงข้อความท้ายกระดาษ เช่น "ฉบับร่าง" หรือ "ลับเฉพาะ" ให้เลือกตัวเลือก ท้ายกระดาษ แล้วพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการลงในช่อง หากคุณต้องการวันที่ ให้เลือกตัวเลือก วันที่และเวลา จากนั้นกำหนดตัวเลือกต่างๆ ในพื้นที่ของกล่องโต้ตอบ

การเลือกที่คุณทำในแท็บ บันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยาย ในกล่องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อใช้กับเอกสารประกอบคำบรรยายและหน้าบันทึกย่อของคุณ

เคล็ดลับ     คุณสามารถกำหนดหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้เมื่อต้องการในการสร้างงานนำเสนอ ใช้แท็บ แทรก ในริบบิ้นเพื่อเปิดกล้องโต้ตอบหัวกระดาษและท้ายกระดาษ

หน้า 23 จาก 27ย้อนกลับถัดไป