หน้า 20 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ตัวตรวจสอบการสะกดและคุณลักษณะข้อคิดเห็นในแท็บตรวจทาน


คุณจะต้องการแก้ไขการสะกดผิดและหาจุดบกพร่องอื่นๆ ก่อนการนำเสนอ ไปที่แท็บ ตรวจทาน ในริบบิ้นเพื่อใช้การตรวจสอบการสะกด นอกจากนี้ยังเป็นตำแหน่งที่บุคคลอื่นๆ สามารถเพิ่มข้อคิดเห็นต่างๆ เมื่อได้ดูภาพนิ่งของคุณแล้ว

บรรยายภาพ 1 ในแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการสะกด และทำการเลือกเมื่อการตรวจสอบการสะกดตรวจสอบภาพนิ่งของคุณ
บรรยายภาพ 2 คุณยังอาจต้องการตรวจทานงานนำเสนออื่นๆ และให้ข้อคิดเห็นก่อนการนำเสนอจริง คุณจะพบคำสั่งสร้างข้อคิดเห็น ในกลุ่มข้อคิดเห็น และในแท็บตรวจทาน คนที่เพิ่มข้อคิดเห็นเพียงคลิกคำสั่งแล้วพิมพ์ข้อคิดเห็น ครั้งละภาพนิ่ง เมื่อคุณตรวจทานข้อคิดเห็นแล้ว คุณใช้ก่อนหน้า และถัดไปในกลุ่มข้อคิดเห็น เพื่อนำทางในรายการต่างๆ

หากคุณมีคนอื่นๆ ตรวจทานงานนำเสนอ PowerPoint ช่วยในขั้นตอนนี้โดยการแนบงานนำเสนอไปกับข้อความอีเมลโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณจะได้ฝึกในการฝึกปฏิบัติ

หน้า 20 จาก 27ย้อนกลับถัดไป