หน้า 2 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


หน้าต่าง PowerPoint


นี่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ทำงานของ PowerPoint ทำความเข้าใจเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยสะดวก

จากนั้นดูวิธีการเพิ่มภาพนิ่งใหม่ เลือกเค้าโครงสำหรับภาพนิ่ง แล้วเพิ่มข้อความ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ภาพนิ่งจากงานนำเสนออื่นได้อีกด้วย

และขั้นสุดท้าย ดูวิธีการเตรียมบันทึกย่อเมื่อคุณสร้างงานนำเสนอ เพื่ออ้างถึงเมื่อคุณนำเสนอ

หน้า 2 จาก 27ย้อนกลับถัดไป