หน้า 19 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


มุมมองงานนำเสนอภาพนิ่ง


เมื่อคุณสร้างการนำเสนอ ดูตัวอย่างได้ทุกเวลาในมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง มุมมองนี้ให้แนวคิดคุณเกี่ยวกับหน้าตาและการทำงานของภาพนิ่งเมื่อมีการนำเสนอ

บรรยายภาพ 1 เมื่อต้องการเปิดมุมมองการนำเสนอภาพนิ่ง ให้คลิกแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง แล้วคลิกคำสั่งในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง — เพื่อเริ่มต้นที่ภาพนิ่งภาพแรกหรือภาพนิ่งปัจจุบัน
บรรยายภาพ 2 มุมมองการนำเสนอภาพนิ่งจะแสดงเต็มจอคอมพิวเตอร์ของคุณ
บรรยายภาพ 3 วิธีการหนึ่งในการนำทางจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังอีกภาพนิ่งคือการใช้แถบเครื่องมือ การนำเสนอภาพนิ่ง ที่ด้านล่างของหน้าจอ ทางซ้ายมือ โดยจะมีลูกศรนำทางที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ในพื้นที่ดังกล่าว (คุณจะเห็นแถบเครื่องมือนี้ได้ดีขึ้นในการฝึกปฏิบัติ) อีกวิธีการในการเลื่อนจากภาพนิ่งหนึ่งไปยังภาพนิ่งอื่นๆ คือ การคลิกปุ่มของเมาส์
บรรยายภาพ 4 เมื่อต้องการออกจากมุมมอง การนำเสนอภาพนิ่ง ให้กด ESC ซึ่งจะทำให้คุณกลับไปยังมุมมองก่อนหน้า ซึ่งโดยปกติจะเป็นมุมมองปกติ และคุณสามารถปรับแก้ภาพนิ่งได้ตามต้องการ แล้วดูตัวอย่างในการนำเสนอภาพนิ่งอีกครั้ง

วิธีการอื่นๆ ในการเปิดมุมมองการนำเสนอภาพนิ่งได้แก่:

  • กด F5 เพื่อเริ่มต้นที่ภาพนิ่งภาพแรก
  • กด SHIFT+F5 เพื่อเริ่มจากภาพนิ่งปัจจุบัน
  • คลิกปุ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ซึ่งอยู่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง PowerPoint ถัดจากแถบเลื่อน ย่อ/ขยาย

รูปปุ่ม

การนำเสนอจะเริ่มขึ้นที่ภาพนิ่งที่เลือกปัจจุบันไว้ในแท็บ ภาพนิ่ง

  • คลิกปุ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ในแท็บมุมมอง การนำเสนอเริ่มจากภาพนิ่งแรก ไม่ว่าจะเลือกภาพนิ่งใดอยู่ก็ตาม
หน้า 19 จาก 27ย้อนกลับถัดไป