หน้า 18 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การตรวจสอบงานนำเสนอบนจอแสดงผล


คุณได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างงานนำเสนอภาพนิ่งแล้ว ตอนนี้ลองจินตนาการว่างานนำเสนอของคุณพร้อมแล้ว และคุณต้องการเตรียมนำเสนอ

เริ่มด้วยการดูตัวอย่างเป็นการนำเสนอภาพนิ่งในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นตรวจสอบตัวสะกด ขอความคิดเห็นจากคนอื่นๆ และตรวจสอบบันทึกย่อของคุณ

ใช้ตัวอย่างก่อนพิมพ์เพื่อดูลักษณะที่จะปรากฏของบันทึกย่อและเอกสารประกอบคำบรรยายและเลือกตัวเลือกการพิมพ์ที่ถูกต้อง

เมื่อพร้อมแล้ว บนทึกงานนำเสนอของคุณในแผ่นซีดีหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้งานเมื่อนำเสนอ โดยคุณลักษณะ การบรรจุ ของ PowerPoint จะช่วยเหลือได้ในส่วนนี้

หน้า 18 จาก 27ย้อนกลับถัดไป