หน้า 17 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การคลิกปุ่มฝึกปฏิบัติใน PowerPoint เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint และหน้าต่างคำแนะนำการฝึกหัด

ขนาดดาวน์โหลด: 33.5 KB (<1 นาที @ 56 Kbps)

ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


เลือกชุดรูปแบบใหม่สำหรับภาพนิ่งของคุณ จากนั้นเพิ่มรูปภาพและทำงานกับภาพนิ่งนั้นๆ ทำงานต่อจากบทเรียนและจบด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน PowerPoint งานนำเสนอแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน PowerPoint โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี PowerPoint 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


เมื่อคุณใช้ชุดรูปแบบ จะส่งผลต่อทุกๆ ภาพนิ่งในงานนำเสนอเสมอ

จริง

เท็จ

คุณสามารถแทรกกล่องข้อความได้จากไอคอนภายในเค้าโครงภาพนิ่ง

จริง

เท็จ

เมื่อคุณปรับขนาดรูปภาพ เหตุใดคุณจึงต้องแน่ใจว่าเลือกตัวเลือก ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

จะช่วยให้รูปภาพอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนบนภาพนิ่ง

จะให้สีที่ดีที่สุด

จะช่วยรักษาสัดส่วนของรูปภาพเมื่อคุณปรับขนาด

คุณต้องการจัดตำแหน่งคำอธิบายเฉพาะกับรูปภาพในภาพนิ่งของคุณ เพื่อให้คำอธิบายเฉพาะอยู่กึ่งกลางใต้รูปภาพโดยตรง โดยการเลือกรูปภาพและคำอธิบายเฉพาะ คุณคลิกแท็บรูปแบบ ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพในริบบิ้น คุณจะพบคำสั่งที่จะใช้ปรับแก้ตามต้องการได้ที่ไหน

กลุ่มปรับ ปุ่มเปลี่ยนรูปภาพ

กลุ่ม จัดเรียง ปุ่มจัดตำแหน่ง

กลุ่ม จัดเรียง ปุ่มหมุน

หน้า 17 จาก 27ย้อนกลับถัดไป