หน้า 16 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การจัดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ของภาพนิ่ง


หลังจากคุณเพิ่มสิ่งต่างๆ ที่ต้องการลงในภาพนิ่งแล้ว คุณต้องจัดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ดูดี

ตัวอย่างเช่น ในรูปภาพนี้ กล่องข้อความที่มีคำอธิบายเฉพาะจะดูดีที่สุดเมื่อได้รับการจัดตำแหน่งให้เท่ากับรูปภาพ — โดยอาจค่อนไปทางซ้ายหรือจัดกึ่งกลาง

คุณใช้คำสั่ง จัดเรียง เพื่อกำหนดตำแหน่งองค์ประกอบต่างๆ ของภาพนิ่ง

บรรยายภาพ 1 เมื่อต้องการจัดตำแหน่งคำอธิบายเฉพาะเพื่อให้อยู่ทางซ้ายกับรูปภาพ ก่อนอื่นให้เลือกตัวยึดทั้งคู่ก่อน
บรรยายภาพ 2 ค้นหากลุ่ม จัดเรียง ในแท็บ รูปแบบ ในเครื่องมือรูปภาพ
บรรยายภาพ 3 คลิกปุ่ม จัดตำแหน่ง แล้วคลิกจัดชิดซ้าย

คำสั่ง จัดเรียง ยังสามารถใช้ได้ในกลุ่ม รูปวาด ในแท็บหน้าแรก

หน้า 16 จาก 27ย้อนกลับถัดไป