หน้า 15 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


เครื่องมือรูปภาพ สามารถใช้งานได้เมื่อมีการเลือกรูปภาพ


หลังจากคุณแทรกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องการปรับแก้ต่างๆ เช่น การปรับขนาด การตัด หรือการแก้ไขความสว่างของภาพ ให้ใช้เครื่องมือรูปภาพ สำหรับการทำงานนี้ โดยจะสามารถใช้ได้เมื่อคุณเลือกรูปภาพ

บรรยายภาพ 1 ดังนั้น ให้เลือกรูปภาพก่อน
บรรยายภาพ 2 เครื่องมือรูปภาพ จะปรากฏขึ้นเหนือริบบิ้น ใช้ตัวเลือกในแท็บ รูปแบบ เพื่อทำงานกับรูปภาพ

โดยมีเครื่องมือต่างๆ สำหรับสิ่งต่างๆ ที่คุณสามารถแทรกได้ เช่น ตาราง แผนภูมิต่างๆ กราฟิก SmartArt ไปจนถึงกล่องข้อความและรูปร่างต่างๆ เสียงและวิดีโอ เพียงเลือกรายการที่แทรกเพื่อดูแท็บที่เกี่ยวข้องในริบบิ้น

หน้า 15 จาก 27ย้อนกลับถัดไป