หน้า 14 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การแทรกกล่องข้อความจากแท็บแทรก


อีกวิธีการในการแทรกรายการต่างๆ ของภาพนิ่งคือการใช้แท็บแทรก ในริบบิ้น สิ่งต่างๆ ทั้งหมดที่คุณสามารถแทรกจากบานหน้าต่างภาพนิ่งจะพบได้ที่นี่ รวมทั้งอื่นๆ — เช่น รูปร่าง การเชื่อมโยงหลายมิติ กล่องข้อความ หัวกระดาษและท้ายกระดาษและมีเดียคลิป เช่น เสียง

รูปภาพแสดงสิ่งต่างๆ ที่มีในแท็บ ปกติสิ่งที่แทรกคือกล่องข้อความ (หมายเหตุ คุณไม่สามารถแทรกกล่องข้อความได้โดยการใช้ไอคอนในเค้าโครงภาพนิ่ง)

บรรยายภาพ 1 กล่องข้อความมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเพิ่มข้อความในตำแหน่งต่างๆ และต้องการตัวยึดสำหรับข้อความ เช่น คำอธิบายรูปภาพ ก่อนอื่น คุณต้องคลิกกล่องข้อความ ในแท็บแทรก
บรรยายภาพ 2 จากนั้น คุณวาดกล่องบนภาพนิ่งแล้วพิมพ์ข้อความลงไป

วิธีการใดดีที่สุด     เนื่องจากคุณมีตัวเลือกสองวิธีสำหรับการแทรกสิ่งต่างๆ วิธีการใดเป็นวิธีที่แนะนำ โดยปกติจะขึ้นกับคุณรู้สึกว่าแบบใดสะดวกกว่า โดยสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือการกำหนดตำแหน่งของรายการที่แทรกในภาพนิ่ง

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ไอคอนในตัวยึดเพื่อแทรกรูปภาพ รูปภาพจะอยู่ภายในตัวยึด เมื่อคุณแทรกรูปภาพโดยการใช้แท็บแทรก PowerPoint จะประมาณตำแหน่ง โดยการวางไว้ในตัวยึดที่มีหรือในตัวยึดที่คุณเลือก หากไม่มีตัวยึด PowerPoint จะแทรกรูปภาพไว้กลางภาพนิ่ง — ซึ่งบางครั้งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

หน้า 14 จาก 27ย้อนกลับถัดไป