หน้า 13 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


การใช้ไอคอนภาพนิ่งเพื่อแทรกรูปภาพ


มาศึกษาสองวิธีการในการแทรกรูปภาพและรายการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความลงในภาพนิ่ง

ในบทเรียนแรก คุณได้ใช้งานวิธีแรกไปบ้างแล้ว ซึ่งคือการคลิกไอคอน ในตัวยึด รูปภาพแสดงวิธีการแทรกภาพตัดปะ

บรรยายภาพ 1 คลิกไอคอนภาพตัดปะ ในตัวยึด
บรรยายภาพ 2 บานหน้าต่างงาน ภาพตัดปะ จะเปิดขึ้นมา ให้พิมพ์คำสำคัญในช่องค้นหา ที่แนะนำที่มาของคลิปที่คุณต้องการ แล้วคลิกเริ่มค้นหา
บรรยายภาพ 3 จะปรากฏคลิปต่างๆ ที่ตรงกับคำสำคัญ คลิกเพื่อแทรกภาพตัดปะที่ต้องการลงในภาพนิ่ง

รูปภาพจะได้รับการกำหนดขนาดและตำแหน่งโดยอัตโนมัติในตัวยึด

สิ่งอื่นๆ ที่คุณสามารถแทรกได้ด้วยวิธีการนี้ได้แก่ ตาราง แผนภูมิ กราฟิก SmartArt รูปภาพของคุณเองและแฟ้มวิดีโอ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการแทรกรูปภาพ     รูปภาพต่างๆ โดยเฉพาะรูปภาพที่มีความละเอียดสูงมากๆ อาจทำให้ขนาดของงานนำเสนอเพิ่มขึ้นมาก ลองหาวิธีการปรับลดขนาดรูปภาพต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบัตรอ้างอิงด่วนที่ท้ายหลักสูตรนี้

หน้า 13 จาก 27ย้อนกลับถัดไป