หน้า 12 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ขั้นตอนต่างๆ สำหรับการกำหนดชุดรูปแบบให้ภาพนิ่ง


ทุกการนำเสนอใหม่จะเริ่มต้นด้วยชุดรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น ที่เรียกว่า ชุดรูปแบบ Office ศึกษาวิธีการเลือกชุดรูปแบบอื่นๆ

เมื่อต้องการค้นหาและใช้ชุดรูปแบบ ให้คลิกแท็บ ออกแบบ ในริบบิ้น

บรรยายภาพ 1 ตัวอย่างชุดรูปแบบ ในรูปแบบของรูปขนาดย่อเล็กๆ ที่คุณเห็น จะแสดงในกลุ่มชุดรูปแบบ
บรรยายภาพ 2 เมื่อต้องการดูชุดรูปแบบเพิ่มเติม คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ทางขวาของกลุ่ม
บรรยายภาพ 3 เมื่อคุณเลือกที่รูปตัวอย่างของชุดรูปแบบใดๆ จะมีการแสดงตัวอย่างในภาพนิ่ง

คลิกที่รูปขนาดย่อเพื่อใช้ชุดรูปแบบนั้นกับภาพนิ่งทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ชุดรูปแบบนั้นๆ เฉพาะกับภาพนิ่งที่คุณเลือกได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการใช้ชุดรูปแบบในขั้นตอนใดๆ ของการสร้างงานนำเสนอให้จำว่าชุดรูปแบบอาจปรับตำแหน่งตัวยึดต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นกับที่ใช้กับเนื้อหาของคุณ

หน้า 12 จาก 27ย้อนกลับถัดไป