หน้า 10 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


สร้างความแตกต่างให้ภาพนิ่งด้วยชุดรูปแบบที่มีสีสันเพิ่มขึ้น


สำหรับโครงร่างสีของงานนำเสนอของคุณ จะใช้สีขาวดำพื้นฐาน แต่เมื่อคุณอยากใช้สีอื่นๆ เพิ่มเติมและการออกแบบอื่นๆ ให้ไปที่ที่เก็บ ชุดรูปแบบ ของ PowerPoint และทดลองใช้งาน

รูปภาพจะแตกต่างไปจากชุดรูปแบบที่เป็นค่าเริ่มต้น จะมีการใช้งานกับภาพนิ่งทางซ้าย โดยมีการเลือกบางรูปแบบจากหลายแบบกับภาพนิ่งทางขวา

การเลือกชุดรูปแบบอื่นทำได้อย่างง่ายดาย

ดูวิธีการเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ เช่นรูปภาพและคำอธิบายเฉพาะให้กับภาพนิ่งของคุณ จากนั้นศึกษาเคล็ดลับการจัดตำแหน่งเพื่อจัดรูปแบบองค์ประกอบต่างๆ ได้ดั่งใจ

หน้า 10 จาก 27ย้อนกลับถัดไป