หน้า 1 จาก 27ย้อนกลับถัดไป

สร้างงานนำเสนอแรกของคุณ


ภาพนิ่งการนำเสนอ
ศึกษาสิ่งที่คุณต้องทราบ เพื่อสร้างและนำเสนองานนำเสนอของ Microsoft Office PowerPoint 2007

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนสามบทสำหรับเรียนรู้ด้วยตัวเอง และภาคปฏิบัติสามส่วนสำหรับเสริมสร้างประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติต้องใช้ Office PowerPoint 2007.
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • สร้างภาพนิ่งและเพิ่มข้อความ
  • แทรกรูปภาพและเนื้อหาอื่นๆ
  • ใช้ชุดรูปแบบสำหรับภาพรวมของงานนำเสนอ
  • พิมพ์เอกสารประกอบคำบรรยายและบันทึกย่อ
  • เตรียมจัดแสดงงานนำเสนอ

คุณเคยถูกขอให้รวบรวมงานนำเสนอ PowerPoint แต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนหรือไม่

ลองทำแบบฝึกปฏิบัตินี้และเรียนรู้พื้นฐานต่างๆ: สร้างภาพนิ่ง เพิ่มเนื้อหาในภาพนิ่งและทำให้ภาพนิ่งดูน่าสนใจ จากนั้นเตรียมบันทึกย่อของผู้บรรยายและเอกสารประกอบคำบรรยาย และเตรียมพร้อมสำหรับการนำเสนอ

อ่านหน้านี้ทั้งหมดเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร แล้วคลิกถัดไปเพื่อเริ่มต้น

หน้า 1 จาก 27ย้อนกลับถัดไป