หน้า 9 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ข้อความจดหมายใหม่ขณะที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด ALT เพื่อแสดงอักษรสำหรับแป้นพิมพ์ลัด

กด ALT เพื่อดูแป้นพิมพ์ลัด กดแป้นที่ระบุเพื่อแสดงแท็บที่ถูกต้อง แล้วกดอักษรเพื่อเข้าถึงคำสั่งที่คุณต้องการ

ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์ลัดแทนการใช้เมาส์หรืออุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่นๆ คุณจะสังเกตเห็นว่าทางลัดบางอย่างจะเหมือนเดิมแต่บางอย่างจะเปลี่ยนไป ด้วยการนำ Ribbon มาใช้ คำสั่งต่างๆ จะอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่ ดังนั้นทางลัดที่เริ่มด้วย ALT อาจจะแตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ เมื่อต้องการลองทำวิธีการนี้คร่าวๆ ให้เริ่มด้วยการกด ALT จากนั้น กดอักษรเพื่อเข้าถึงคำสั่งที่คุณต้องการ

บันทึกย่อ    

  • ส่วนใหญ่ของแป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้น CTRL อย่างเช่น CTRL+N สำหรับสร้าง, CTRL+C สำหรับคัดลอก และ CTRL+V สำหรับวาง จะไม่เปลี่ยนแปลง
  • มีหลักสูตรเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์เพื่อเข้าถึงเมนูและคำสั่งโดยเฉพาะ เราได้รวมข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในบัตรอ้างอิงด่วน
หน้า 9 จาก 36ย้อนกลับถัดไป