หน้า 6 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ กล่องโต้ตอบแบบอักษร และกล่องโต้ตอบ แบบอักษร


ลูกศรขนาดเล็กที่ด้านล่างของกลุ่ม รูปปุ่ม หมายความว่ายังมีสิ่งเพิ่มเติมอีกมากกว่าที่คุณมองเห็น

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของตัวเลือกแบบอักษร คุณควรคลิกลูกศรที่อยู่ติดกับกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน บนแท็บ ข้อความ ของข้อความอีเมลใหม่

หน้า 6 จาก 36ย้อนกลับถัดไป