หน้า 5 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


Ribbon ในข้อความจดหมาย, การนัดหมาย, ที่ติดต่อ


ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะมองเห็น Ribbon เมื่อคุณทำการกระทำบางอย่าง เช่น การสร้างข้อความ, รายการปฏิทิน, หรือที่ติดต่อ (เพื่อบอกเป็นตัวอย่างถึงสิ่งที่คุณอาจจะทำใน Outlook)

Ribbon จะแสดงแท็บและคำสั่งที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่คุณกำลังทำ กล่าวคือ แท็บบน Ribbon จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ของ Outlook ที่คุณกำลังทำงานอยู่ เราได้แสดงให้เห็นความแตกต่างบางอย่างดังเช่นในภาพ

บรรยายภาพ 1 ข้อความใหม่จะแสดงแท็บ ข้อความ และ ตัวเลือก โดยมีกลุ่มและคำสั่งที่คุณมักจะใช้เมื่อคุณเขียนและส่งข้อความ
บรรยายภาพ 2 การนัดหมายใหม่จะแสดงแท็บ การนัดหมาย โดยมีกลุ่มและคำสั่งที่เจาะจงเฉพาะสำหรับการทำงานกับรายการปฏิทิน
บรรยายภาพ 3 ที่ติดต่อใหม่จะแสดงแท็บ ที่ติดต่อ โดยมีกลุ่มและคำสั่งที่จะช่วยคุณปรับปรุงข้อมูลที่ติดต่อให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
หน้า 5 จาก 36ย้อนกลับถัดไป