หน้า 4 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


แท็บจดหมาย, กลุ่มข้อความพื้นฐาน, รายการแบบอักษร


เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ Ribbon ได้ดียิ่งขึ้น เราจะอธิบายเกี่ยวกับการจัดการขั้นพื้นฐานของ Ribbon ดังนี้

บรรยายภาพ 1 แท็บ Ribbon ประกอบไปด้วยแท็บต่างๆ หลายแท็บ ในที่นี้เราได้แสดงให้เห็นแท็บ ข้อความ แต่ละแท็บจะสอดคล้องกับการทำงานแต่ละชนิดที่คุณทำใน Outlook บนแท็บจะมีคำสั่งและปุ่มที่คุณเคยใช้ก่อนหน้านี้
บรรยายภาพ 2 กลุ่ม แต่ละแท็บจะมีกลุ่มหลายกลุ่มซึ่งจะแสดงรายการที่สอดคล้องกันไว้ด้วยกัน ข้อความพื้นฐาน คือกลุ่มๆ หนึ่ง
บรรยายภาพ 3 คำสั่ง ปุ่ม ตัวหนา และรายการ แบบอักษร (แสดงแบบอักษร Calibri ) คือคำสั่ง คำสั่งอาจจะเป็นปุ่ม, กล่องเพื่อใส่ข้อมูล หรือเมนูก็ได้ คำสั่งที่มีการใช้งานทั่วไปมากที่สุด อย่างเช่น คำสั่ง วาง จะเป็นปุ่มที่ขนาดใหญ่สุด
หน้า 4 จาก 36ย้อนกลับถัดไป