หน้า 35 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Outlook' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Outlook และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดดาวน์โหลด คือ 344 กิโลไบต์ ( < 2 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Outlook
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ในตอนนี้คุณจะมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติการทำงานกับสิ่งที่แนบและรูปภาพใน Outlook ของคุณ

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Outlook แฟ้มแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรม Outlook จะเปิดขึ้นมา โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น และคุณจะต้องเปิดแฟ้มแบบฝึกหัดภายในโปรแกรม Outlookหมายเหตุ     คุณต้องมี Outlook 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

แน่ใจว่าได้ปิด Outlook ถ้ากำลังใช้งานอยู่

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


เมื่อต้องการรวมข้อความ Outlook เป็นสิ่งที่แนบของอีเมล ให้คลิก แนบแฟ้ม แล้วคลิก

แฟ้ม

ข้อความ

รายการ

เมื่อต้องการรวมรูปภาพไว้ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความในข้อความอีเมลของคุณ คุณจะต้อง

ใช้รูปแบบแฟ้ม Rich Text

ใช้คำสั่ง แฟ้ม บนแท็บ แทรก

ใช้คำสั่ง รูปภาพจากแฟ้ม บนแท็บ แทรก

คุณได้เรียนรู้ว่าเมื่อคุณแทรกรูปภาพไว้ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความ เครื่องมือรูปภาพจะปรากฏขึ้น และเมื่อคุณคลิกบริเวณนอกรูปภาพ เครื่องมือรูปภาพจะหายไป คุณจะทำให้เครื่องมือนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งได้อย่างไร

คลิก แถบเครื่องมือ บนเมนู มุมมอง ในหน้าต่าง Outlook หลัก

คลิกรูปภาพในข้อความ

แทรกรูปภาพเพิ่มเติมในข้อความ

คุณได้รับข้อความที่มีสิ่งที่แนบเป็นรูปภาพ JPEG สองรูป ข้อใดคือวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการระบุว่าคุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบหรือไม่

เปิดข้อความและคลิกสองครั้งที่ไอคอนสิ่งที่แนบแต่ละอัน

คลิกไอคอนสิ่งที่แนบใน บานหน้าต่างการอ่าน

คลิกขวาที่ไอคอนสิ่งที่แนบใน บานหน้าต่างการอ่าน แล้วคลิก เปิด

ใน Office รุ่น 2007 มีหลายโปรแกรมที่ใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ รูปแบบแฟ้มนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อ Outlook 2007

เมื่อคุณสร้างข้อความอีเมลใหม่ ข้อความนั้นจะใช้รูปแบบแฟ้มใหม่นี้

สิ่งที่แนบที่คุณส่งหรือได้รับอาจใช้รูปแบบใหม่

แฟ้มที่แนบมาจะปรากฏอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับข้อความในข้อความอีเมล

หน้า 35 จาก 36ย้อนกลับถัดไป