หน้า 34 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ภาพตามแนวคิดที่แสดงศูนย์ดาวน์โหลดสำหรับชุดตัวแปลง

คนอื่นๆ สามารถดาวน์โหลด Compatibility Pack เพื่อให้สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกเอกสารที่ใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ของ Microsoft Office

ถ้าคุณคิดจะส่งแฟ้ม Word 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007 ไปให้ใครบางคนที่ยังไม่ได้ปรับรุ่น Office เป็น 2007 คุณมีสองทางเลือก

แพคความเข้ากันได้นี้จะเปิดได้เฉพาะแฟ้มที่สร้างด้วยโปรแกรมต่างๆ ของระบบ Office 2007 เบต้า 2 เท่านั้น จึงขอแนะนำให้จำกัดการใช้แพคดังกล่าวเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ตระหนักและเข้าใจถึงข้อจำกัดนี้

หมายเหตุ    คุณสามารถส่งแฟ้ม .accdb ของ Microsoft Access 2007 ให้เป็นสิ่งที่แนบได้ แต่คุณสามารถเปิดแฟ้มดังกล่าวได้ด้วย Access 2007 เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบแฟ้ม Microsoft Access 2007 ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วน

หน้า 34 จาก 36ย้อนกลับถัดไป