หน้า 33 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คนสองคนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ คนหนึ่งใช้ Office 2007 ส่งแฟ้ม .docx ไปยังอีกคนหนึ่งที่ใช้ Office 2003

ผู้ใช้จะได้รับแฟ้มที่แนบมาที่คุณส่งไปเหมือนเช่นเคย

วิธีที่คนอื่นๆ จะได้รับสิ่งที่แนบจากคุณยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ รูปแบบแฟ้มที่ใช้ในโปรแกรมรุ่น 2007 บางโปรแกรม เช่น Word 2007 (ตอนนี้ใช้ .docx), PowerPoint 2007 (ตอนนี้ใช้ .pptx), Excel 2007 (ตอนนี้ใช้ .xlsx) และ Access 2007 (ตอนนี้ใช้ .accdb)

รูปแบบใหม่นี้ช่วยให้แฟ้มมีขนาดเล็กลงและปลอดภัยมากขึ้น สิ่งที่แนบที่คุณต้องการส่งหรือรับอาจใช้รูปแบบใหม่นี้ โดย Outlook จะสนับสนุนการส่งและรับแฟ้มที่ใช้รูปแบบใหม่อย่างเต็มที่

หน้า 33 จาก 36ย้อนกลับถัดไป