หน้า 32 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


สิ่งที่แนบที่แสดงตัวอย่างในบานหน้าต่างการอ่าน


ใน Outlook 2007 คุณจะได้รับสิ่งที่แนบเหมือนกับที่คุณเคยได้รับใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ และตอนนี้คุณจะสามารถแสดงตัวอย่างแฟ้มที่แนบมาบางแฟ้มได้จากบานหน้าต่างการอ่านโดยตรง

สมมติว่ามีใครบางคนส่งไดอะแกรม Microsoft Office Visio สองไดอะแกรมเป็นสิ่งที่แนบให้กับคุณ แต่คุณต้องการเพียงแค่ไดอะแกรมที่แสดงห้องฝึกอบรมห้องใหม่ในอาคารของคุณเท่านั้น

คุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วว่าจะเปิดหรือบันทึกแฟ้มใดไว้บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

ตามที่แสดงในภาพ การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบอาจเป็นคำตอบของคุณ เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบ ให้คลิกไอคอนนี้ ตัวอย่างสิ่งที่แนบจะปรากฏขึ้นในบานหน้าต่างการอ่าน

การแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบช่วยให้คุณสามารถแสดงตัวอย่างของแฟ้มบางชนิดจากบานหน้าต่างการอ่านของ Outlook ได้ทันที คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดแฟ้มที่แนบมา

หมายเหตุ    เพื่อช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัย โค้ดฝังตัวในสิ่งที่แนบจะถูกปิดใช้งานในระหว่างการแสดงตัวอย่าง

หลังจากที่คุณตัดสินใจว่าแฟ้มที่แนบเป็นแฟ้มที่คุณต้องการเปิดหรือบันทึก คุณจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ด้วยการคลิกขวาที่ไอคอนของแฟ้มนั้นในบานหน้าต่างการอ่าน

หน้า 32 จาก 36ย้อนกลับถัดไป