หน้า 31 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ข้อความอีเมลที่แสดงรูปภาพแบบอินไลน์ถูกเลือกไว้ เครื่องมือ รูปภาพ และแท็บ รูปแบบ


ขณะนี้เรากำลังพูดถึงการแทรกรูปภาพ มีอย่างน้อยหนึ่งสิ่งที่ต้องการบอกให้คุณทราบเกี่ยวกับ Ribbon นั่นคือ จะมีแท็บบางแท็บปรากฏขึ้นต่อเมื่อคุณทำงานที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณ

บรรยายภาพ 1 เลือกรูปภาพที่คุณแทรกลงในข้อความ…
บรรยายภาพ 2 …คุณจะเห็นว่ามี เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏอยู่บน Ribbon
บรรยายภาพ 3 แท็บ รูปแบบ จะรวมคำสั่งต่างๆ ที่คุณสามารถใช้แก้ไขรูปภาพนั้นก่อนที่คุณจะส่งไปได้

เมื่อคุณคลิกบริเวณอื่นนอกรูปภาพนั้น เครื่องมือรูปภาพ จะหายไป

คุณจะเห็นลักษณะการทำงานแบบเดียวกันนี้ถ้าคุณรวมแผนภูมิ รูปวาด ไดอะแกรม หรือตารางไว้ในข้อความของคุณ

หน้า 31 จาก 36ย้อนกลับถัดไป