หน้า 3 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


Ribbon ในข้อความอีเมลใหม่

ข้อความอีเมลใหม่ Ribbon จะอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง

Ribbon จะมองเห็นได้ในแต่ละครั้งที่คุณสร้างหรือแก้ไขบางสิ่งบางอย่างใน Outlook โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณจะเห็น Ribbon ในขณะที่คุณสร้างหรือปรับเปลี่ยนข้อความอีเมล, รายการปฏิทิน, ที่ติดต่อ, งาน หรือรายการบันทึกประจำวัน

เหตุใดเราจึงเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่นี้ เนื่องจากเราได้ทำการค้นคว้าจำนวนมากเกี่ยวกับวิธีที่บุคคลต่างๆ ใช้คำสั่งใน Outlook และโดยยึดตามการค้นคว้าดังกล่าว เราได้ทำให้บางคำสั่งเห็นเด่นชัดขึ้น และจัดระเบียบคำสั่งทั่วไปเพื่อให้คำสั่งเหล่านั้นแสดงขึ้นและได้รับการจัดกลุ่มที่ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน

หมายเหตุ     ถ้าคุณใช้ Microsoft Office Word 2007 อยู่ Ribbon สำหรับข้อความ Outlook จะดูคุ้นเคยสำหรับคุณ เนื่องจากรุ่น Outlook 2007 จะยึดตาม Word 2007 คำสั่งและตัวเลือกจำนวนมากที่พร้อมใช้งานใน Word จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณสร้างข้อความใน Outlook เช่นกัน

หน้า 3 จาก 36ย้อนกลับถัดไป