หน้า 29 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คำสั่งแนบแฟ้ม


การรวมสิ่งที่แนบกับข้อความของคุณจะง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกับที่คุณเคยทำ ให้คุณเริ่มด้วยการสร้างข้อความขึ้นมาใหม่ จากนั้นใช้คำสั่ง แนบแฟ้ม บน Ribbon

ใช้คำสั่งนี้เพื่อแนบเอกสารหรือรูปภาพต่างๆ ไปกับข้อความของคุณ

คุณจะพบคำสั่ง 'แนบแฟ้ม' ได้ที่ใด

เนื่องจากการรวมสิ่งที่แนบเป็นกิจกรรมที่ใช้บ่อย ดังนั้นคำสั่ง แนบแฟ้ม จึงมีให้ใช้งานได้ทั้งในแท็บ ข้อความ และแท็บ แทรก ในรูปภาพนี้ เราแสดงให้เห็นว่าคำสั่งดังกล่าวอยู่ในแท็บ แทรก

คุณไม่สามารถแนบสิ่งใดได้บ้าง

Outlook จะบล็อกแฟ้มที่แนบมาบางชนิด แม้ว่าลักษณะการทำงานนี้จะไม่ต่างจากรุ่นก่อนหน้า แต่คุณอาจสนใจที่ได้รู้ว่ามีแฟ้มบางชนิดที่ก่อนหน้านี้ถูกบล็อกไว้แต่ในปัจจุบันได้รับการอนุญาตให้ใช้ได้แล้ว และยังมีแฟ้มใหม่บางชนิดที่ถูกเพิ่มลงในรายการแฟ้มที่ถูกบล็อกด้วย

เมื่อต้องการดูรายการของชนิดแฟ้มที่ถูกบล็อกและต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงไม่ให้แฟ้มที่แนบของคุณถูกบล็อก ให้ดูบทความ สิ่งที่แนบที่ถูกบล็อกใน Outlook

หน้า 29 จาก 36ย้อนกลับถัดไป