หน้า 28 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ข้อความที่มีสิ่งที่แนบซึ่งกำลังถูกส่งจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง


การส่งและรับแฟ้มที่แนบมาใน Outlook 2007 เป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายเหมือนที่เคยเป็นมา และบางทีอาจจะง่ายขึ้นเสียด้วยซ้ำ

สิ่งที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมก็คือ เมื่อคุณรับรูปภาพหรือแฟ้ม Microsoft Office ที่แนบมา คุณจะสามารถใช้ตัวแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบเพื่อแสดงตัวอย่างสิ่งที่แนบเหล่านั้นในบานหน้าต่างการอ่านของ Outlook ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้แก่คุณ และถ้าคุณกำลังส่งรูปภาพ Ribbon ก็จะช่วยให้คุณส่งรูปภาพดังกล่าวในลักษณะที่คุณต้องการ

หน้า 28 จาก 36ย้อนกลับถัดไป