หน้า 27 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Outlook' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Outlook และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดดาวน์โหลด คือ 5 กิโลไบต์ ( < 1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Outlook
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ขณะนี้ ถึงเวลาที่คุณจะได้ฝึกปฏิบัติการทำงานพื้นฐานต่างๆ ใน Outlook สำหรับแบบฝึกหัดหนึ่ง คุณจะทำงานกับข้อมูลตัวอย่างในฟอร์มของที่ติดต่อสำหรับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะดาวน์โหลดมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Outlook แฟ้มแบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรม Outlook จะเปิดขึ้นมา โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น และคุณจะต้องเปิดแฟ้มแบบฝึกหัดภายในโปรแกรม Outlookหมายเหตุ     คุณต้องมี Outlook 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

แน่ใจว่าได้ปิด Outlook ถ้ากำลังใช้งานอยู่

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


เมื่อต้องการเริ่มข้อความใหม่ คุณจะใช้ Ribbon

จริง

เท็จ

สิ่งใดต่อไปนี้ที่ทำให้คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเขตข้อมูล สำเนาลับถึง ในข้อความได้อย่างรวดเร็ว

สมุดรายชื่อ

แถบเครื่องมือด่วน

ปุ่ม แสดงสำเนาลับถึง บนแท็บ ตัวเลือกข้อความ

ใครที่สามารถใช้ลายเซ็นอีเมลใน Outlook 2007

เฉพาะคนที่เคยใช้ลายเซ็นอีเมลในรุ่นก่อนหน้านี้

เฉพาะคนที่ใช้ Microsoft Exchange Server

ใครก็ตามที่ต้องการใช้

คุณเพิ่งส่งข้อความที่มีความผิดพลาดในการพิมพ์อย่างร้ายแรง และคุณต้องการเรียกคืนข้อความนั้น ขั้นตอนแรกที่ต้องทำคืออะไร (คุณทราบอยู่แล้วว่คุณกำลังใช้ Microsoft Exchange Server)

จากหน้าต่าง Outlook หลัก ให้คลิก เรียกคืนข้อความนี้ บนเมนู การกระทำ

ระบุตำแหน่งและเปิดข้อความในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

ระบุตำแหน่งและเลือกข้อความในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง

คุณต้องการเชิญผู้ร่วมงานบางคนไปทานอาหารเที่ยงโดยใช้การเรียกประชุม Outlook คุณได้สร้างการนัดหมายสำหรับตัวคุณเองไว้แล้ว แต่คุณไม่เห็นกล่อง ถึง หรือปุ่ม ส่ง คุณควรทำอย่างไรเพื่อแสดงสิ่งเหล่านี้

คลิกแท็บ แทรก เพื่อแทรกชื่อของผู้ร่วมงาน

เพิ่มปุ่ม ส่ง ลงในแถบเครื่องมือด่วน

คลิก เชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

หน้า 27 จาก 36ย้อนกลับถัดไป