หน้า 26 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


เปิดที่ติดต่อ, คำสั่งรายละเอียด


เมื่อคุณเปิดหรือแก้ไขที่ติดต่อ คุณจะใช้ปุ่มในกลุ่ม แสดง เพื่อแสดงหรือซ่อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ติดต่อ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการจดบันทึกวันเกิดหรือวันครบรอบของที่ติดต่อ คุณจะทำโดยการคลิกปุ่ม รายละเอียด และเลือกวันที่ที่เหมาะสมที่อยู่ติดกับ วันเกิด หรือ วันครบรอบ

เมื่อต้องการแก้ไขนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของที่ติดต่อ ให้คลิกปุ่ม แก้ไขนามบัตร บนแท็บ ที่ติดต่อ คุณจะมีโอกาสทดลองใช้ปุ่มนี้ในการฝึกปฏิบัติต่อไป

หน้า 26 จาก 36ย้อนกลับถัดไป