หน้า 25 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


แท็บ การนัดหมาย, ปุ่ม เชิญผู้เข้าร่วมประชุม และการเรียกประชุมใหม่ที่มีการแสดงปุ่ม ถึง และปุ่ม ส่ง

การประชุมมีคนอื่นเพิ่มเติม ให้คลิก เชิญผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเริ่มการเชิญเข้าประชุมของคุณ

การนัดหมายมีไว้สำหรับตัวคุณเองเท่านั้น เมื่อมีผู้อื่นมาเกี่ยวข้อง ให้สร้างการประชุม ดังนี้

บรรยายภาพ 1 บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญผู้เข้าร่วมประชุม
บรรยายภาพ 2 ปุ่มและกล่อง ถึง จะปรากฏขึ้น ให้พิมพ์ชื่อลงในกล่องโดยตรงหรือคลิกปุ่ม ถึง เพื่อเพิ่มผู้ถูกเชิญโดยการเลือกจากรายชื่อ
บรรยายภาพ 3 ทันทีที่คุณใส่รายละเอียดการประชุมทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ส่ง เพื่อส่งคำเชิญไปยังผู้ร่วมประชุมคนอื่นๆ
หน้า 25 จาก 36ย้อนกลับถัดไป