หน้า 24 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


Ribbon ในการนัดหมายใหม่, 5 นาที ได้ถูกเลือกไว้ในรายการตัวเตือน


Outlook ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอีเมลเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการจัดการเวลาของคุณซึ่งคุณทำในปฏิทิน เมื่อคุณสร้างหรือเปิดรายการในปฏิทินของคุณ คุณจะเห็นว่า Ribbon จะแสดงกลุ่มและคำสั่งที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณในการจัดการเวลาของคุณ

เมื่อคุณสร้างรายการปฏิทินชนิดใดก็ตาม ตัวเตือนจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาเตือนสำหรับการนัดหมาย ให้ทำดังนี้

บรรยายภาพ 1 บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิกลูกศรเพื่อเปิดรายการ ตัวเตือน แล้วเลือกเวลา
บรรยายภาพ 2 ทันทีที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึกแล้วปิด ที่ด้านซ้ายสุดของ Ribbon

หมายเหตุ    วิธีที่คุณตั้งค่าเวลาเตือนมาตรฐานสำหรับการนัดหมายทั้งหมดไม่ได้เปลี่ยนไป คุณยังคงทำได้โดยการคลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ ในหน้าต่าง Outlook หลัก แล้วตั้งค่าเวลาเริ่มต้นบนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ ปฏิทิน

หน้า 24 จาก 36ย้อนกลับถัดไป