หน้า 23 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


โฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ในโฟลเดอร์จดหมายทั้งหมด, ข้อความในรายการที่ถูกส่ง เปิดข้อความโดยเลือก เรียกคืนข้อความนี้ ภายใต้ การกระทำอื่นๆ


สมมติว่าคุณเพิ่งคลิก ส่ง และคุณตระหนักว่ารายละเอียดสำคัญในข้อความของคุณมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง (เช่น คุณอาจเขียนว่า "bored" แทนคำว่า "board" เมื่อกล่าวถึงผลการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการบริหาร)

ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Exchange Server สำหรับอีเมลของคุณ คุณอาจสามารถเรียกคืนข้อความที่คุณเพิ่งส่งไป ถ้าคุณดำเนินการก่อนที่ผู้รับจะเปิดอ่านข้อความ การเรียกคืนข้อความจะช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลนั้น และหลีกเลี่ยงกรณีที่จะสร้างความลำบากใจ โดยคุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

บรรยายภาพ 1 ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก รายการที่ถูกส่ง เพื่อสลับไปยังโฟลเดอร์นั้น
บรรยายภาพ 2 ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ให้คลิกสองครั้งที่ข้อความที่คุณต้องการเรียกคืน เพื่อเปิดข้อความนั้น
บรรยายภาพ 3 ในข้อความที่เปิดอยู่ ให้คลิก การกระทำอื่นๆ ในกลุ่ม การกระทำ แล้วคลิก เรียกคืนข้อความนี้

หมายเหตุ    ถ้าคุณไม่เห็นคำสั่ง เรียกคืนข้อความนี้ อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้กำลังใช้ Microsoft Exchange Server สำหรับอีเมลของคุณ เราได้รวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบเรื่องนี้ไว้ในบัตรอ้างอิงด่วนที่ส่วนท้ายของหลักสูตรนี้

หน้า 23 จาก 36ย้อนกลับถัดไป