หน้า 22 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คำสั่ง ตอบกลับ ในกลุ่มการตอบกลับของข้อความที่ได้รับ


อีเมลไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่ง… หากแต่ยังเป็นเรื่องของการรับและการตอบกลับอีกด้วย เมื่อคุณต้องการตอบกลับจากข้อความที่เปิดอยู่ คุณจะต้องกดปุ่มในกลุ่ม ตอบสนอง บนแท็บ ข้อความ ของ Ribbon

คุณจะสังเกตว่าสิ่งที่อยู่บน Ribbon ในข้อความที่ได้รับแตกต่างจากสิ่งที่อยู่บน Ribbon สำหรับข้อความจดหมายใหม่

หน้า 22 จาก 36ย้อนกลับถัดไป