หน้า 21 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ค่าสถานะสำหรับผู้รับภายใต้คำสั่ง ตามงาน ข้อความในกล่องจดหมายเข้าที่ถูกตั้งค่าสถานะสำหรับตามงาน ข้อความมีตัวเตือนแนบไว้


ค่าสถานะและตัวเตือนสามารถช่วยให้คุณและคนอื่นๆ ไม่ลืมทำสิ่งต่างๆ เมื่อต้องการเพิ่มค่าสถานะหรือตัวเตือน (หรือทั้งสอง) เมื่อคุณกำลังสร้างข้อความ ให้เริ่มต้นด้วยการคลิก ตามงาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ของข้อความอีเมลใหม่

ตามงานสำหรับคุณเอง

สมมติว่าคุณส่งข้อความให้แก่ผู้ร่วมงาน โดยระบุว่า "ฉันจะตามงานกับคุณในวันพรุ่งนี้" เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่ลืมทำเช่นนั้น ให้ตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับคุณเองด้วยการคลิก ตามงาน แล้วคลิก พรุ่งนี้ ข้อความดังกล่าว (ซึ่งถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง ทันทีที่คุณส่งข้อความ) จะถูกตั้งค่าสถานะและเพิ่มลงในรายการสิ่งที่ต้องทำในรายการงาน นอกจากนี้ยังแสดงเป็นรายการบนแถบรายการที่ต้องทำของคุณเองด้วย

ตามงานสำหรับผู้รับ

นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบค่าสถานะเพื่อตามงานสำหรับผู้รับของคุณโดยใช้คำสั่ง ตั้งค่าสถานะให้กับผู้รับ เราได้เน้นคำสั่งสำหรับการทำสิ่งนี้ไว้ในรูปภาพ ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ คุณจะต้องระบุว่าคุณต้องการเตือนให้ผู้รับตามงานกับคุณเมื่อไร

ตามที่แสดงไว้ในรูปภาพ ข้อความที่ได้รับจะมีค่าสถานะและไอคอนรูประฆัง (ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อความนี้มีตัวเตือน) ตราบใดที่ผู้รับยังคงเก็บข้อความไว้ในกล่องจดหมาย Outlook ตัวเตือนก็จะแสดงขึ้นตามเวลาที่คุณระบุ (โปรดรับทราบว่ารายการนี้จะไม่ถูกเพิ่มลงในแถบรายการที่ต้องทำของผู้รับ เพราะการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเป็นทางเลือกของแต่ละบุคคล)

หน้า 21 จาก 36ย้อนกลับถัดไป