หน้า 20 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ชื่อลายเซ็นภายใต้คำสั่ง ลายเซ็น ได้แก่ ธุรกิจ ส่วนบุคคล, คำสั่ง ลายเซ็น


ถ้าคุณใช้ลายเซ็นอีเมลส่วนบุคคลที่ตอนท้ายของข้อความของคุณใน Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ คุณคงจะยินดีที่ได้ทราบว่าลายเซ็นเดียวกันนั้นจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2007

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ลายเซ็น (บางทีเนื่องจากดูเหมือนว่าจะซับซ้อนมากไป หรือคุณจำวิธีการสร้างหรือตำแหน่งที่จะพบลายเซ็นไม่ได้) คุณจะต้องประหลาดใจที่พบว่าลายเซ็นใน Outlook 2007 นั้นใช้งานได้ง่ายเพียงใด

คุณสามารถปรับเปลี่ยนลายเซ็นที่มีอยู่หรือสร้างลายเซ็นใหม่ รวมทั้งตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น โดยการคลิกลูกศรภายใต้คำสั่ง ลายเซ็น ตามที่แสดงอยู่ในรูปภาพ

บรรยายภาพ 1 ถ้าคุณสร้างลายเซ็นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว คุณจะเห็นลายเซ็นเหล่านั้นแสดงรายการอยู่ที่นี่
บรรยายภาพ 2 เมื่อต้องการสร้างลายเซ็นใหม่ ให้ตั้งค่าลายเซ็นเริ่มต้น หรือปรับเปลี่ยนลายเซ็นที่มีอยู่ คลิก ลายเซ็น
หน้า 20 จาก 36ย้อนกลับถัดไป