หน้า 19 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


แสดงคำสั่ง สำเนาลับถึง บนแท็บ ตัวเลือก


ถ้าคุณต้องการพิมพ์ที่อยู่อีเมลในกล่อง ถึง และ สำเนาถึง โดยตรง คุณอาจจะต้องการรู้วิธีที่คุณจะสามารถแสดงเขตข้อมูล สำเนาลับถึง เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถพิมพ์ชื่อลงในนั้นได้ (คุณสามารถใช้ สำเนาลับถึง เพื่อส่งข้อความโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยชื่อของผู้รับให้ผู้รับคนอื่นเห็น ซึ่งถือเป็นการเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่คุณส่งอีเมลไปถึงแบบหนึ่ง)

เราได้แสดงให้เห็นตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง แสดงสำเนาลับถึง ไว้ในรูปภาพแล้ว ตามที่คุณเห็น คุณจะสามารถพบคำสั่งนี้ได้บนแท็บ ตัวเลือก

เคล็ดลับ    ตามที่คุณได้เรียนรู้ในการปฏิบัติของบทเรียนแรก คุณสามารถแสดงหรือซ่อนเขตข้อมูล สำเนาลับถึง ได้ตามที่คุณต้องการโดยการเพิ่มปุ่ม แสดงสำเนาลับถึง ลงในแถบเครื่องมือด่วน

หน้า 19 จาก 36ย้อนกลับถัดไป