หน้า 16 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


บุคคลทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์, ข้อความ Outlook พร้อมด้วย Ribbon ในพื้นหลัง


คุณได้ติดตั้ง Outlook 2007 แล้ว และคุณได้ใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานบางอย่างที่แตกต่างไปจากรุ่นก่อนหน้านี้ ขณะนี้ถึงเวลาที่คุณจะเริ่มทำงาน สิ่งต่างๆ ที่คุณเคยทำเป็นประจำใน Outlook จะทำได้ง่ายหรือไม่ เรียนบทเรียนนี้และคุณจะได้เรียนรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคือใช่ จากนั้น ทำการฝึกปฏิบัติและรับรู้ด้วยตัวคุณเองว่า Outlook สามารถทำงานได้ง่ายเพียงใด

หน้า 16 จาก 36ย้อนกลับถัดไป