หน้า 15 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Outlook' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Outlook และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ตอนนี้ให้คุณฝึกปฏิบัติในสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
ฝึกปฏิบัติใน Outlook
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ขณะนี้ที่คุณอาจรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ Ribbon ในทางทฤษฎี ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รู้จักกับ Ribbon ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ คุณจะมีโอกาสดูและทดลองทำสิ่งใหม่อื่นๆ ที่เราได้อภิปรายกันไปแล้ว

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Outlook โปรแกรม Outlook จะเปิดขึ้นมา โดยมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏขึ้น หมายเหตุ     คุณต้องมี Outlook 2007 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

แน่ใจว่าได้ปิด Outlook ถ้ากำลังใช้งานอยู่

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


Ribbon จะมีลักษณะแบบเดียวกันสำหรับข้อความอีเมลใหม่และข้อความอีเมลที่ได้รับ

จริง

เท็จ

คุณจะเห็นแถบเครื่องมือขนาดเล็กเมื่อคุณทำสิ่งใดต่อไปนี้

ใช้ Outlook ในระหว่างการเดินทางและเช็คอินเข้าพักโรงแรม

เลือกข้อความในเนื้อหาของข้อความอีเมล

เลือกข้อความในบรรทัดเรื่องของข้อความ

เมื่อต้องการใช้แป้นพิมพ์เพื่อเข้าถึงคำสั่งบน Ribbon ให้เริ่มด้วยการกดแป้นใดต่อไปนี้

CTRL

ALT

SHIFT

สมมติว่าคุณต้องการเข้าถึงปุ่ม พิมพ์ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวสำหรับทุกข้อความที่คุณรับและเปิด การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคืออะไร

ใช้คำสั่ง พิมพ์ บนเมนู แฟ้ม ในข้อความที่เปิดอยู่ เป็นวิธีการที่พร้อมใช้งานเสมอ

เพิ่มคำสั่ง พิมพ์ ลงในแท็บ ข้อความ

เพิ่มคำสั่ง พิมพ์ ลงในแถบเครื่องมือด่วน

เมื่อคุณสลับไปที่ที่ติดต่อ แถบรายการที่ต้องทำจะเปลี่ยนไปเพื่อแสดงให้เห็นกิจกรรมเฉพาะสำหรับที่ติดต่อ

จริง

เท็จ

คุณได้สลับไปยังปฏิทินและคุณพร้อมที่จะสำรวจรูปลักษณ์ใหม่ของปฏิทินแล้ว เมื่อต้องการเพิ่มพื้นที่ว่างมากขึ้นในหน้าต่าง Outlook เพื่อที่จะดูปฏิทิน คุณจะสามารถทำเช่นนั้นจากภายใน Outlook ได้อย่างไร

ใช้ปุ่มที่อยู่ด้านบนเพื่อซ่อนรายละเอียด

ย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

เปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดของหน้าจอของคุณ

หน้า 15 จาก 36ย้อนกลับถัดไป