หน้า 14 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ตัวเลือกมุมมองปัจจุบันในที่ติดต่อ

ที่ติดต่อที่แสดงในมุมมองนามบัตร

ใน Outlook 2007 นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้ดูที่ติดต่อได้ง่ายขึ้นและใช้ร่วมกันได้ง่ายขึ้นด้วย คุณสามารถสังเกตเห็นรูปลักษณ์ใหม่ของที่ติดต่อได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณคลิก ที่ติดต่อ เพื่อสลับไปยังพื้นที่นั้นของ Outlook

คุณสามารถส่งนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล คุณอาจต้องการรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งของลายเซ็นอีเมลของคุณ

เคล็ดลับ     ให้สังเกตเช่นกันว่าในรูปภาพนี้บานหน้าต่างนำทางได้ถูกย่อให้เล็กที่สุดเพื่อให้แสดงบานหน้าต่างที่ติดต่อได้มากขึ้น คุณสามารถย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุดจากพื้นที่ใดก็ได้ของ Outlook ด้วยการคลิกปุ่ม ย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

คุณจะมีโอกาสดูนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์และย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุดด้วยตัวคุณเองในการฝึกปฏิบัติเซสชันต่อไป

หน้า 14 จาก 36ย้อนกลับถัดไป