หน้า 13 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


ปฏิทินจะมีรูปลักษณ์ใหม่ เมื่อต้องการดูปฏิทินของคุณ ให้คลิก ปฏิทิน ใน บานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเลื่อนไปรอบๆ ให้ใช้ปุ่ม ไปข้างหน้า และ ย้อนกลับ ในปฏิทิน สำหรับปุ่ม วัน, สัปดาห์ และ เดือน จะทำให้คุณสามารถสลับมุมมองได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งคุณยังสามารถแสดงหรือซ่อนวันในมุมมองสัปดาห์ได้โดยใช้ตัวเลือก แสดงสัปดาห์ทำงาน หรือ แสดงทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ ตัวเลือก ต่ำ, กลาง และ สูง ในมุมมองเดือนจะให้คุณเลือกระดับของรายละเอียดที่จะแสดง


เราหวังว่าเมื่อคุณมองดูรูปลักษณ์ใหม่ของปฏิทินใน Outlook 2007 คุณจะสังเกตได้ทันทีว่าคุณสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และคุณยังสามารถเลื่อนไปรอบๆ ปฏิทินได้ง่ายขึ้นด้วย นี่คือตัวอย่างบางประการ

บรรยายภาพ 1 ปุ่มขนาดใหญ่ขึ้นทำให้สลับระหว่างมุมมองปฏิทินแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนง่ายขึ้น
บรรยายภาพ 2 ปุ่ม ย้อนกลับ และ ไปข้างหน้า ทำให้คุณไปยังวัน สัปดาห์ หรือเดือนถัดไปในปฏิทินได้อย่างรวดเร็ว
บรรยายภาพ 3 สิ่งใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ งาน คุณสามารถใช้พื้นที่นี้ในการติดตามความสำเร็จของคุณ กล่าวคือ รายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏขึ้นบนรายการนี้โดยมีการขีดฆ่าออกและจะ "ยึดติด" อยู่กับวันนั้น ส่วนงานที่ยังไม่มีการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์จะถูกย้ายไปยังวันถัดไปโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะทำงานดังกล่าวให้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทิน Outlook ให้ดูบัตรอ้างอิงด่วนในตอนท้ายของหลักสูตรนี้

หน้า 13 จาก 36ย้อนกลับถัดไป