หน้า 12 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


แถบรายการที่ต้องทำ


แถบรายการที่ต้องทำซึ่งอยู่ที่ด้านขวาสุดของหน้าต่างจะมองเห็นได้ตลอดเวลาที่คุณทำงานใน Outlook (กล่าวคือ คุณสามารถมองเห็นแถบรายการที่ต้องทำได้จากในจดหมาย, ปฏิทิน, ที่ติดต่อ และอื่นๆ) แถบรายการที่ต้องทำมีไว้เพื่อช่วยคุณในการติดตามงานและการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง คุณจะมีโอกาสทดลองทำงานกับแถบรายการที่ต้องทำในการฝึกปฏิบัติ ในรูปภาพ เราได้เรียกดูองค์ประกอบหลักสองสามอย่าง ได้แก่

บรรยายภาพ 1 ตัวนำทางวันที่
บรรยายภาพ 2 การนัดหมายที่กำลังจะมาถึงบนปฏิทิน
บรรยายภาพ 3 ตำแหน่งที่จะใส่งานใหม่โดยการพิมพ์
บรรยายภาพ 4 รายการงานของคุณ
หน้า 12 จาก 36ย้อนกลับถัดไป