หน้า 11 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คำสั่ง ตัวเลือกตัวแก้ไข สำหรับตัวเลือกตัวแก้ไขอีเมล


ถึงแม้เราเพิ่งกล่าวถึงกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แต่ใน Outlook 2007 คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกได้จากตำแหน่งอื่นอีกสองสามตำแหน่ง

ตัวเลือกสำหรับการเขียนอีเมล

หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสำหรับการเขียนอีเมล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการให้ตัวตรวจสอบตัวสะกดหยุดการละเว้นคำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถทำได้จากในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกตัวแก้ไข โดยเริ่มจากการที่คุณสร้างข้อความใหม่ แล้วทำดังนี้

บรรยายภาพ 1 คลิก ปุ่ม Microsoft Officeรูปปุ่ม.
บรรยายภาพ 2 คลิก ตัวเลือกตัวแก้ไข

หมายเหตุ    การตั้งค่าบางอย่าง เช่น การตั้งค่าต่างๆ ที่คุณตั้งค่าไว้ในพื้นที่ ทำให้เป็นแบบส่วนบุคคล ของหน้าต่าง ตัวเลือกตัวแก้ไข จะถูกนำมาใช้ร่วมกันระหว่างโปรแกรม Office 2007 ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่คุณทำใน ตัวเลือกตัวแก้ไข จะนำมาใช้กับ Outlook เท่านั้น

ตัวเลือกสำหรับการส่งอีเมล

เมื่อคุณส่งข้อความอีเมล คุณสามารถเลือกวิธีในการส่งข้อความนั้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อความส่งออกได้รับการจัดรูปแบบเป็นข้อความธรรมดา, HTML หรือ Rich Text นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการเก็บสำเนาของข้อความที่ถูกส่งแต่ละข้อความโดยเฉพาะ (หรือคุณสามารถระบุว่าต้องการเก็บสำเนาของข้อความนั้นไว้อีกหรือไม่) คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกชนิดเหล่านี้ได้จากแท็บที่พร้อมใช้งานบน Ribbon ของข้อความนั้นๆ เราจะแสดงวิธีในการเข้าถึงตัวเลือกเหล่านี้ในการฝึกปฏิบัติเซสชันสุดท้ายของบทเรียนนี้

หน้า 11 จาก 36ย้อนกลับถัดไป