หน้า 10 จาก 36ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Outlook 2007


คำสั่ง ตัวเลือก บนเมนูเครื่องมือในหน้าต่าง Outlook หลัก, กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก

ดูคุ้นเคยหรือ ทั้งนี้เพราะวิธีที่คุณเข้าถึงตัวเลือกโปรแกรมใน Outlook ไม่ได้เปลี่ยนไป

Outlook มีตัวเลือกจำนวนมากไว้เพื่อช่วยคุณเปลี่ยนวิธีการทำงานและลักษณะของสิ่งต่างๆ

ตำแหน่งที่คุณตั้งค่าตัวเลือกสำหรับทุกสิ่งของ Outlook เช่น เวลาเตือนมาตรฐานสำหรับการนัดหมาย หรือตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับการบันทึกข้อความที่ถูกส่ง จะไม่เปลี่ยนไป คุณยังคงคลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ จากภายในหน้าต่าง Outlook หลักและใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แต่บางสิ่งบางอย่างได้เปลี่ยนไปตามตัวเลือก นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงต่อไป

หน้า 10 จาก 36ย้อนกลับถัดไป