หน้า 9 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

ป้ายเคล็ดลับแป้นพิมพ์บน Ribbon ที่แสดงแป้นพิมพ์ลัด


ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์มากกว่าใช้เมาส์เมื่อคุณทำงานใน PowerPoint คุณจะต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด

การออกแบบ Ribbon มาพร้อมกับแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ซึ่งมีประโยชน์มากสองประการคือ การมีแป้นพิมพ์ลัดสำหรับปุ่มแต่ละปุ่ม (ซึ่งไม่ได้มีในคำสั่งบนเมนูในรุ่นก่อน) และแป้นพิมพ์ลัดส่วนใหญ่ใช้การกดแป้นน้อยกว่า

ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณจะใช้แป้นพิมพ์ลัด

บรรยายภาพ 1 ก่อนอื่น กด ALT
บรรยายภาพ 2 ตัวอักษรและตัวเลข ที่เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นแป้นพิมพ์ลัดจะปรากฏ โดยแสดงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวเล็กๆ บนส่วนต่างๆ ของ Ribbon เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแสดงเป็นตัวอักษรบนแท็บ Ribbon ทั้งหมดและปุ่ม Microsoft Office เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะเป็นตัวเลขบนแถบเครื่องมือด่วน สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวขนาดเล็กที่มีเคล็ดลับแป้นพิมพ์อยู่จะเรียกว่า ป้าย กดแป้นใดแป้นหนึ่งที่กำหนดไว้เพื่อเข้าสู่คำสั่งและปุ่มเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น กดแป้น H เพื่อแสดงเคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดของกลุ่มบนแท็บ หน้าแรก
บรรยายภาพ 3 จากนั้นกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์ตัวใดตัวหนึ่งในกลุ่มเพื่อดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น กด ALT, H, L จะเท่ากับการคลิกปุ่ม เค้าโครง

เกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัดเก่า      แป้นพิมพ์ลัดของเก่าที่ขึ้นต้นด้วย CTRL+ ยังคงเหมือนเดิมและคุณสามารถใช้งานได้เช่นที่เคยใช้เสมอมา ตัวอย่างเช่น แป้นพิมพ์ลัด CTRL+C ยังคงคัดลอกบางอย่างลงในคลิปบอร์ด และแป้นทางลัด CTRL+V ยังคงใช้วางบางอย่างจากคลิปบอร์ด

แป้นพิมพ์ลัดเก่า ALT+ ที่เข้าถึงเมนูและคำสั่งก็ยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องทราบแป้นพิมพ์ลัดอย่างเต็มเพื่อใช้งาน สำหรับเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด ให้ดูหลักสูตรนี้ แป้นพิมพ์ลัดในระบบ Office 2007

หน้า 9 จาก 31ย้อนกลับถัดไป