หน้า 8 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

แสดงปุ่มและตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

บรรยายภาพ 1 ปุ่มมุมมองจะเหมือนเดิม เพียงแต่ย้ายตำแหน่งที่ตั้งในหน้าต่าง
บรรยายภาพ 2 ลากตัวเลื่อนย่อ/ขยายเพื่อขยายหรือลดขนาดมุมมองบนภาพนิ่งของคุณ การคลิกปุ่มเครื่องหมายลบ (-) และบวก (+) จะทำในสิ่งเดียวกัน
บรรยายภาพ 3 คลิกปุ่มนี้เพื่อจัดภาพนิ่งให้พอดีกับหน้าต่างใหม่หลังการย่อ/ขยายแล้ว

คุณต้องการเปลี่ยนมุมมองใน PowerPoint ของคุณบ่อยๆ และคุณมักจะทำง่ายๆ โดยใช้ปุ่ม สิ่งดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปุ่มสำหรับมุมมอง ปกติ ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง และ การนำเสนอภาพนิ่ง ยังคงอยู่ที่นั่น   เพียงแต่ถูกย้ายจากด้านล่างซ้ายของหน้าต่างไปยังด้านล่างขวา

มุมมองเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแถบเครื่องมือใหม่ที่รวมแถบปรับย่อ/ขยายและปุ่มที่ปรับภาพนิ่งให้พอดีหน้าต่างหลังจากที่คุณย่อและขยาย

สิ่งที่ควรจำ     แท็บ มุมมอง มีอยู่ด้วย และมีมุมมองหลากหลายทั้งหมด  เช่น มุมมองหน้าบันทึกย่อ มุมมองต้นแบบ รายการของงานนำเสนอที่เปิดอยู่อื่น และอื่นๆ

หน้า 8 จาก 31ย้อนกลับถัดไป