หน้า 7 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 


คลิก เล่น เพื่อดูวิธีการเพิ่มและเอาปุ่มบนแถบเครื่องมือออก

ขณะที่คุณทำงานกับงานนำเสนอ คุณดำเนินการบางอย่างที่เป็นแบบทั่วไป หรือ ทำซ้ำ และที่ไม่เกี่ยวกับขั้นตอนเฉพาะของกระบวนงาน เช่น การบันทึกแฟ้มหรือเลิกทำบางอย่างที่คุณไม่ได้ต้องการทำ

สำหรับงานดังกล่าว ให้ใช้แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งเป็นกลุ่มของปุ่มขนาดเล็กทางด้านซ้ายเหนือ Ribbon แถบเครื่องมือด่วนมีคำสั่ง บันทึกเลิกทำ และ ทำซ้ำ หรือ ทำอีกครั้ง

เล่นภาพเคลื่อนไหวเพื่อดูวิธีที่คุณสามารถเพิ่มปุ่มอื่นๆ ลงในแถบเครื่องมือ และวิธีที่คุณจะเอาปุ่มออก

หน้า 7 จาก 31ย้อนกลับถัดไป