หน้า 6 จาก 31ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย PowerPoint 2007

 
 

คลิกลูกศรเพื่อให้ได้ตัวเลือกเพิ่มเติม

บรรยายภาพ 1 เมื่อคุณไม่เห็นตัวเลือกที่ต้องการในกลุ่ม เช่น กลุ่ม แบบอักษร ที่แสดงไว้นี้ ให้คลิกลูกศรที่มุม
บรรยายภาพ 2 กล่องโต้ตอบจะเปิดพร้อมด้วยตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณสามารถเลือกได้

คุณจะเห็นว่าคำสั่งและตัวเลือกมีมากเกินกว่าที่จะพอดีในกลุ่ม เฉพาะคำสั่งที่ใช้เป็นประจำเท่านั้นจะแสดงขึ้น ถ้าคุณต้องการคำสั่งที่ใช้ไม่บ่อย ให้คลิกลูกศรทแยงมุมที่ปรากฏในมุมล่างของกลุ่ม กลุ่มจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น ในกลุ่ม แบบอักษร ของแท็บ หน้าแรก คุณมีปุ่มการจัดรูปแบบปกติสำหรับแบบอักษรและขนาด ตัวหนา ตัวเอียง สี และอื่นๆ

ถ้าคุณต้องการการจัดรูปแบบชนิดอื่น เช่น ตัวยก ให้คลิกลูกศรในกลุ่มนี้เพื่อรับกล่องโต้ตอบ แบบอักษร

ลูกศรจะปรากฎในกลุ่มเมื่อคุณกำลังทำงานบนภาพนิ่งที่อาจเรียกคำสั่งในกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิกภายในตัวยึดข้อความบนภาพนิ่ง ลูกศรจะปรากฏในทุกกลุ่มของแท็บ หน้าแรก ที่มีคำสั่งที่เกี่ยวกับการทำงานกับข้อความ

เคล็ดลับ: ทำให้ Ribbon เล็กลง     ถ้าคุณพบว่าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในหน้าต่าง คุณสามารถทำได้ด้วยการซ่อนคำสั่ง Ribbon ชั่วคราว คุณจะทำดังกล่าวในเซสชันการฝึกปฏิบัติ

หน้า 6 จาก 31ย้อนกลับถัดไป